Search

Sisäilmastoluokituksen lämpöolosuhteiden laskennalliset tarkastelut

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA

Webinaarissa esiteltiin Sisäilmastoluokituksen tueksi laadittua opasta, jossa ohjeistetaan Sisäilmastoluokituksen 2018 käyttöä käytännön laskentaesimerkkien kautta. Siinä tuodaan esiin laskennan kulku, lähtötiedot, tavoitearvojen täyttyminen ja tulosten esittäminen. Oppaassa käydään läpi Sisäilmastoluokituksen 2018 mukaisten tavoitearvojen täyttyminen esimerkkitiloissa, joita esiintyy eri rakennustyypeissä. Painopisteinä ovat erityisesti ylilämpeneminen ja sen estäminen. Oppaalla halutaan yhdenmukaistaa ja ohjeistaa laskennallisia tarkasteluja.

Sisäilmastoluokituksen lämpöolosuhteiden laskennalliset tarkastelut -opas

ESITYKSET:

Avaus, Kimmo Liljeström, NCC Suomi (pj.)

Oppaan tarve ja keskeinen sisältö, Mika Vuolle, Equa Simulation Finland Oy

Laskentaesimerkki, Jouko Niemelä, Equa Simulation Finland Oy

Lämpöolosuhteiden suunnittelun haasteet, Joni Hilpinen, Sweco Finland

Tilaajan näkökulma palvelurakennusten sisäolosuhteiden suunnitteluun, Marianna Tuomainen, Helsingin kaupunki

Tutustu muihin tapahtumiin