Search

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) sisäilmassa

JAA SOSIAALISESSA MEDIASSA

Asuntojen haihtuvat orgaaniset yhdisteet – Pitoisuustasot, yleisimmät yhdisteet ja mahdolliset terveysvaikutukset, Miina Juntunen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Miina Juntunen on filosofian maisteri ympäristötieteen pääaineesta. Miina työskentelee tällä hetkellä tutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Ympäristöterveys-yksikköön kuuluvassa Sisäympäristöt-tiimissä.

Asuntojen haihtuvat orgaaniset yhdisteet – Pitoisuustasot, yleisimmät yhdisteet ja mahdolliset terveysvaikutukset, Miina Juntunen

VOC-analyysien käyttö ja tulkinta, Hanna Hovi, Työterveyslaitos

Hanna Hovi on bio- ja elintarviketekniikan insinööri, jolla on yli 25 vuoden kokemus VOC-analytiikasta. Hanna työskentelee erityisasiantuntijana Työterveyslaitoksen Työympäristölaboratorioissa, vastuualueena sisäilman VOC-analytiikka. Hanna on viime vuosina on mukana tekemässä VOC- ja SVOC-katsauksia Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa analytiikan asiantuntijana.

VOC-analyysien käyttö ja tulkinta, Hanna Hovi

Jatkuvatoimisten VOC-mittalaitteiden toiminta ja soveltuvuus sisäilman laadun arviointiin, Tuomas Alapieti, Aalto-yliopisto

Tuomas Alapieti on tekniikan tohtori, joka työskentelee tutkijana Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitoksella Sisäympäristötekniikan tutkimusryhmässä. Alapietin väitöskirjatutkimuksessa käsiteltiin puumateriaalien vaikutuksia sisäympäristön laatuun erityisesti VOC-yhdisteiden osalta. Hänen muita tutkimusalueita ovat muun muassa sisäilmasto-olosuhteet ja niihin vaikuttavat tekijät.

Jatkuvatoimisten VOC-mittalaitteiden toiminta ja soveltuvuus sisäilman laadun arviointiin, Tuomas Alapieti

Keskusteluosiossa olivat esittäjien lisäksi webinaarin puheenjohtaja Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö, sekä Titta Manninen, Valvira.

Neuvotteleva virkamies, DI, Vesa Pekkola työskentelee sosiaali- ja terveysministeriössä Turvallisuus ja terveys -osastolla. Vesalla on jo noin 20 vuoden kokemus terveydensuojelusta ja erityisesti rakennusten terveellisyyteen liittyen. Vesa on mm. valmistellut asumisterveysasetuksen, jossa säädetään myös asuntojen ja muiden oleskelutilojen VOC-pitoisuuksista.

Titta Manninen, MMM, RTA, työskentelee Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylitarkastajana, vastuualueena valtakunnallinen lainsäädännön toimeenpanon ja valvonnan ohjaus asumisterveysasioissa. Titalla on laaja-alainen osaaminen ja pitkä kokemus sisäilmaongelmien ratkaisemisesta eri toimintaympäristöissä.

Tutustu muihin tapahtumiin