Tarvittavat lähtötiedot

Yleistä

Lähtötietojen riittävyydellä on suuri merkitys tutkimuksen onnistumiseen.

Keskeisimpiä lähtötietoja ovat:

 • Havaitut ongelmat
 • Pohjapiirustukset, leikkauspiirustukset ja rakennetyypit
 • Sisäilmaongelmissa IV-piirustukset

Kuntotutkimuksen lähtötietoina voi olla myös aiemmin tehty tarve- tai hankeselvitys tai lähtötiedot hankitaan kuntotutkimuksen yhteydessä. Jotta tutkimuskustannukset eivät tuhlaantuisi lähtötietojen etsintään, tutkimuksen tilaajan ja kiinteistön ylläpitäjän kannattaa huolehtia lähtötietojen helposta saatavuudesta.

Kuntotutkijan tulee ilmoittaa tilaajalle mahdollisista puutteista lähtötiedoissa tutkimuksen aikana, jotta voidaan sopia niiden hankkimiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Lähtötiedot

Seuraavana on esitetty luettelo mahdollisista lähtötiedoista.

1. Aiemmat tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat

2. Taustatiedot

 • Rakentamis- ja peruskorjaus vuodet
 • Rakennuksen koko

3. Rakenteet

 • Suunnitelmat ja muut asiakirjat: arkkitehti-, rakenne- ja LVI-piirustukset, työselostukset ja pohjatutkimusraportit
 • Työmaavaiheen dokumentointi: työmaapöytäkirja, valvontamuistiot, työmaakokousmuistiot, rakennuslupa-asiakirjat ja viranomaistarkastukset.
 • Mahdolliset muutokset rakenteissa sekä peruskorjaukset eli perusparannukset
 • Aikaisemmat korjaukset ja tehtyjen tai suunniteltujen korjausten asiakirjat.
 • Rakentajien ja suunnittelijoiden haastattelut (tietojen oikeellisuuden arviointi)
 • Putkistot, niiden sijainti ja ikä
 • Salaojitus
 • Pintavesien poisto

4. Käyttö- ja huolto

 • Käyttötottumukset
 • Rakennuksen huoltotoimenpiteet
 • Käyttö ja huolto-ohjeet
 • Lämmön, sähkön ja veden kulutustiedot
 • Ilmanvaihto, tapa, vyöhykejako, käyttöajat ja tehdyt perussäädöt
 • Lämmönjakotapa ja sen perussäädöt
 • Käyttäjien- ja huoltohenkilökunnan havainnot ja tiedot ongelmista
 • Asukas- ja käyttäjäkyselyt.
 • Käyttäjien kirjatut valitukset
 • Muutokset käyttötarkoituksessa

5. Vauriot

 • Kuntotutkimuksen tilaamisen syy
 • Aikaisemmat selvitykset, kuntoarviot ja ?tutkimukset, terveysvalvonnan asiakirjat sekä energia- ja asbestikatselmukset
 • Kosteusvauriot, ilmenemisajankohta, laajuus ja sijainti
 • Sisäilmasto-ongelmat, homeenhajun sijainti, käyttäjien oireilu
 • Tiedossa olevat rakenne- ja laiteviat
 • Merkittävimmät takuu- ja vastuuaikaan liittyneet reklamaatiot.
 • Tapahtuneet vesivahingot ja niiden ajankohta
 • Poikkeuksellisten sääolosuhteiden aikana tehdyt havainnot

 

Kirjallisuutta

1. Torikka, K., Hyyppöläinen, T., Mattila, J. ja Lindberg, R. Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus. HKR-Rakennuttajan julkaisuja 1999. 106 s.

© Helsingin, Espoon ja Vantaan Terveelliset tilat, Sisäilmayhdistys ry. (2008)