8

IV-koneen kotelossa suodattimien ja pyörivän lämmöntalteenottokiekon välissä on merkkejä vedestä. (sinkkisuoloja yms.) Syynä voi olla esim. kondensoituminen.