11

Katossa poistoilmaventtiilin ympärillä näkyy kosteuden aiheuttamia jälkiä. Syynä voivat olla a) Höyrynsulku vuotaa putken kohdalla ja putken ulkopintaan kondensoituu vettä, b) Eristämätön putki toimii tuloilmakanavana esim. yöaikaan kun vain likaisen tilan poistot ovat päällä ja sen sisäpintaan kondensoituu vettä, c) Muista syistä esiin. katon vuodosta johtuva kosteusvaurio tulee näkyviin läpimenon kohdalla.