Sisäilmastoluokituksen lämpöolosuhteiden laskennalliset tarkastelut

Sisäilmayhdistys järjestää webinaarin Sisäilmastoluokituksen lämpöolosuhteiden laskennalliset tarkastelut keskiviikkona 5.4.2023 kello 9-10.30.

Webinaarissa esitellään Sisäilmastoluokituksen tueksi laadittua opasta, jossa ohjeistetaan Sisäilmastoluokituksen 2018 käyttöä käytännön laskentaesimerkkien kautta. Siinä tuodaan esiin laskennan kulku, lähtötiedot, tavoitearvojen täyttyminen ja tulosten esittäminen. Oppaassa käydään läpi Sisäilmastoluokituksen 2018 mukaisten tavoitearvojen täyttyminen esimerkkitiloissa, joita esiintyy eri rakennustyypeissä. Painopisteinä ovat erityisesti ylilämpeneminen ja sen estäminen. Oppaalla halutaan yhdenmukaistaa ja ohjeistaa laskennallisia tarkasteluja.

Sisäilmastoluokituksen lämpöolosuhteiden laskennalliset tarkastelut -opas

Webinaarissa ovat mukana

Kimmo Liljeström, NCC Suomi (pj.)
Mika Vuolle, Equa Simulation Finland Oy
Jouko Niemelä, Equa Simulation Finland Oy
Joni Hilpinen, Sweco Finland
Marianna Tuomainen, Helsingin kaupunki

Ohjelma tarkentuu.

ILMOITTAUDU

Webinaari on maksuton.

Sisäilmastoluokituksen lämpöolosuhteiden laskennalliset tarkastelut