Sisäilmastoseminaari 2023

Sisäilmastoseminaari 2023 järjestetään 14.3.2023 Messukeskuksessa Helsingissä.

Sisäilmastoseminaari 2023

Jätä esitelmäehdotuksesi viimeistään 31.10.2022

Kutsumme sisäilmateeman parissa työskenteleviä ammattilaisia esittelemään ajankohtaiset sisäympäristön aihealueeseen liittyvät tutkimukset, selvitykset, kirjallisuuskatsaukset, ohjeistukset ja hankkeiden tuotokset Sisäilmastoseminaarissa 14.3.2023.

Sisäilmastoseminaarissa julkaistavaksi hyväksytään korkeintaan 2 esitystä kirjoittajaa/esittäjää kohden. Sama henkilö voi kuitenkin olla muuna kuin ensimmäisenä kirjoittajana useammassa artikkelissa. Kaupallisia esityksiä tai mielipidepuheenvuoroja ei hyväksytä. Sisäilmastoseminaarin artikkeleissa tulee kuvata riittävän kattavasti tehty tutkimus (tutkimusasetelma, tulokset ja johtopäätös) tai muu esityksen sisältö. Lisäksi tuloksia tulee tarkastella kriittisesti, tuoda esille niiden rajoitteet ja välttää perusteettomia yleistäviä johtopäätöksiä. Loppuun tulee listata esitykseen sisältyvät kirjallisuusviitteet. Hyväksytyistä artikkeleista kootaan seminaarijulkaisu, joka jaetaan kaikille seminaariosallistujille sähköisenä ja lisähintaan painettuna. Sisäilmastoseminaarin osallistujista iso osa työskentelee käytännön sisäilma-asioiden parissa, joten kannustamme tarjoamaan esityksiä, jotka ovat suoraan sovellettavissa käytännön työhön.

Esitelmäehdotukset pyydetään jättämään TÄLLÄ LOMAKKEELLA viimeistään 31.10.2022.

Sisäilmastoseminaarin ohjausryhmä vastaa esitelmäehdotusten ja artikkeleiden arvioimisesta sekä lopullisen ohjelman muodostamisesta. Aiheen sopivuus Sisäilmastoseminaariin arvioidaan tiivistelmän perusteella. Esitelmän soveltuvuus Sisäilmastoseminaariin voidaan kuitenkin arvioida lopullisesti vasta artikkelin perusteella, jolloin ensisijaisesti siihen annetaan kommentteja, mutta voidaan myös hylätä. Artikkelin perusteella arvioidaan myös seminaaripäivän esitystapa (suullinen/posteri). Esitystavan valintaan vaikuttaa esityksen sisällön laatu ja yleinen kiinnostavuus.

Sisäilmastoseminaarin 2023 ohjausryhmä: Ulla Haverinen-Shaughnessy, Kati Huttunen, Anne Hyvärinen, Paavo Kero, Hanna Keränen, Anne Korpi, Hannu Koskela, Risto Kosonen, Katri Leino, Tero Marttila, Sami Niemi, Pertti Pasanen, Juha Pekkanen, Anna-Mari Pessi, Anna Saarinen, Heidi Salonen, Piia Sormunen, Jorma Säteri, Marianna Tuomainen, Katja Tähtinen, Kirsi Villberg, Aki Vuokko, Mika Vuolle ja Leif Wirtanen