16.3.2016

Sisäilmastoseminaari 2016

Sisäilmastoseminaari kokosi jälleen sisäilmaväen yhteen (kuvaaja Kalle Kirjalainen)

Sisäilmayhdistys, SIY Sisäilmatieto Oy ja Aalto-yliopiston Energiatekniikan laitoksen LVI- tekniikka järjestivät yhteistyössä suomalaisen sisäilmastotutkimuksen arvostetun esittelytilaisuuden.

Vuoden 2016 Sisäilmastoseminaari oli järjestyksessä 31. sisäilmastoseminaari. Tapahtuma järjestettiin 4. kertaa Messukeskuksen kongressipuolella ja osallistujia oli lähes 1300. Ensimmäistä kertaa käytössä oli myös Talvipuutarha, joka toi apua edellisten vuosien ahtauteen. Tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa sisäilma-alan ykköstapahtumana. Tänä vuonna otettiin käyttöön seminaarimaksu (60 € sis. alv), joka sisälsi vaatesäilytyksen, aamu- ja iltapäiväkahvit, lounaan ja seminaarijulkaisun. Maksun käyttöönotto ei juurikaan vaikuttanut kävijämäärään, mutta paikan päällä järjestelyt sujuivat mukavammin, kun rahastamisesta aiheutuvaa jonottamista ei ollut. Päivän aikana kuultiin 41 suullista esitystä ja tutustuttavana oli 20 posteriesitystä.

Kiitämme kaikkia esityksen pitäjiä, jotka mahdollistivat jälleen monipuolisen ohjelman. Esityskalvot ja posterit tullaan julkaisemaan tällä sivulla maaliskuun 2016 aikana, jos esityksen pitäjä on antanut julkaisuluvan. 

Seminaarin avasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Juhani Eskola. Avauspuheeseen perustuva blogikirjoitus on luettavissa THL-blogissa.

Kaikille jaetusta seminaarikirjasta puuttui viimeinen artikkeli, joka kuitenkin sisällysluettelossa oli mukana ja kuuluu julkaisuun. Puuttuvan artikkelin voi ladata ja tulostaa kirjan väliin tästä. Pahoittelemme tapahtunutta virhettä.

Ohjelma

Avaus, Pj Risto Kosonen

Seminaarin avaus, Juhani Eskola
Hanke terveellisten talojen edistämiseksiVesa Pekkola
Sisäympäristön laadun ja terveellisyyden arviointi energiaparannuskohteissaUlla Haverinen-Shaughnessy
Kosteus-ja hometalkoot ohjelman elinkaaren analyysiKatri Haila

Mikrobit ja terveys Pj Jari Keinänen

The Microbiology of the Built Environment (MoBE) program - recent activities in Europe, Martin Täubel
Tartuntatautiriskien hallinta joukkoliikenteen solmukohdissaIlpo Kulmala
Otsonointi sisäympäristöissä - tiivistelmä kirjallisuuskatsauksestaHanna Leppänen
Biosidien käyttö korjausrakentamisessa – käyttö ja turvallisuusKyösti Louhelainen
Opettajien äänen käheyden yhteys koulujen sisäilmaongelmiinHanna Vertanen-Greis
Terveyshaitat kosteusvaurioituneilla paloasemillaTuula Putus
Posterit:
Nivelsairauksien pitkäaikaisseuranta kosteusvaurioituneessa terveyskeskuksessaTuula Putus
Erään homesairaan parantuminen, Maria Andersson
Pilottihanke ilmanpuhdistimien käytön ja titaanidioksidikäsittelyn hyödyistä toimistorakennuksessaTuula Putus

Koulutus ja juridiikka, Pj Vesa Pekkola

Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun 2015:58 vaikutukset kosteusvaurioituneen kiinteistön kaupanpurkumahdollisuuksiinTiina Koskinen-Tammi
Rakennusalan tutkintokoulutusten rakennusterveyteen liittyvän opetuksen laajuus ja kosteusvaurion korjausasiantuntijoiden pätevyydetPekka Väisälä
Rakennusterveyteen liittyvän opetuksen sisältö ja kosteusvaurion korjausasiantuntijoiden AHOT-menettelyJuha Krankka
Rakennusterveysasiantuntijan tehtävät sisäilmaongelmien selvitys- ja korjausprosessissaEila Hämäläinen
Posteri:
Työntekijöiden terveys- ja turvallisuusriskit rakennusten kosteusvaurioselvityksissäSirpa Laitinen

Ilmanvaihto ja ilmanjako, Pj Mika Vuolle

Painesuhteiden hallinta korkeissa asuinrakennuksissa, Ilari Ranta-aho
Advanced airflow distribution methods for reduction of personal exposure to indoor pollutantsGuangyu Cao
Syrjäytysilmanvaihdon lämpötilakerrostuma erilaisilla lämpökuormilla ja lämpökuormien yhdistelmillä toimistorakennuksessaRisto Kosonen
Ilmanvaihdon kuntotutkimustuloksia SuLVI:n pilottikohteista koulutusnäkökulmasta, Lari Eskola
Ilmanjakolaiteratkaisu sisäilman hiukkaspitoisuuden vähentämiseksi merkittävästiHannu Salmela
Posterit:
Havaintoja ilmanvaihtojärjestelmistä sisäilmaongelmaisissa kohteissaMikko Saari
Monisuutinhajottimen ilmasuihkun mallintaminen, Hannu Koskela
Avoimen lähdekoodin verkotusohjelmistojen käyttö ilmanvaihtokoneen virtauslaskennassaTuro Välikangas
Suojaava ilmanjako sairaaloiden eristystiloissa, Petri Kalliomäki
Ilman karkaaminen sairaalan eristystilasta liukuoven kautta – virtausmallinnukset ja niiden validointi, Pekka Saarinen
Ilmansuodatusteknologioiden tehokkuus liikenneperäisten hiukkasten suodatuksessa, Sampo Saari

Sisäilmaongelmien ennakointi ja selvittäminen, Pj Marjaana Lahtinen

Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseenSanna Lappalainen
Moniammatillinen työskentely sisäilmaongelman selvittämisessä; esimerkkitapaus, Pirjo Jokela
Ennakoiva sisäilmaklinikka - Senaatti-kiinteistöjen uusi toimintamalli sisäilmatiedon jakamiseksiAnne Korpi
Ennakoi ja estä – käyttäjän hallinnan tunne sisäympäristön kehittämisessäSuvi Nenonen
Miten viestin oikein sisäilmahankkeessaKatariina Laine
Valtionavustusmenettelyjä analysoitaessa kehitetty lomakeluonnosTero Marttila
Posteri:
Ohjeistuksen kehittäminen koulujen sisäilmaongelmien hallintaan ja toimenpiteiden kiireellisyyden arviointiin, Sari Ung-Lanki

Sisäympäristön tekijät, Pj Heidi Salonen

Menetetyn työpanoksen arviointi sisäilmaongelmissa, Markku Seuri
Kokemukset monitilatoimistosta – seurantatutkimus kahdella työpaikalla, Annu Haapakangas
Ihmisten yksilöllinen lämpöaistimus – teoriaa ja käytäntöäPekka Tuomaala
Mitattu ja koettu sisäympäristön laatu sekä energiankulutus neljässä elinkaarikoulussa ja neljässä verrokkikoulussaPertti Pasanen
Ilmanvaihtoäänen taajuusjakauma ja ääniympäristötyytyväisyysDavid Oliva
Posteri:
Anojanssi – Tutkimus melun häiritsevyydestäValtteri Hongisto

Mikrobien mittaaminen, Pj Anne Hyvärinen

Mikrobien määrä ja elinkykyisten ja kuolleiden mikrobien suhde eri rakennusmateriaaleilla ja rakenteissaHelena Rintala
Environmental Relative Moldiness indeksin (ERMI) soveltaminen SuomessaAnne Hyvärinen
Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys qPCR- ja viljelymenetelmälläViivi Ahonen
QPCR-menetelmän validointi ilmanäytteilleMaria Valkonen
Lajistopainotettu suoraviljelymenetelmä verrattuna laimennusviljelyyn, Sirkku Häkkilä
Erottaako E. coli –lux menetelmä vauriokohteet terveistä rakennuksista?Janne Atosuo
Posterit:
Uusia sisäilman tutkimusmenetelmiä, Mirja Salkinoja-Salonen
Mycometer-menetelmän käyttö sienikasvun toteamisessa, Kaisa Jalkanen

Toimintamallit rakentamiseen ja sisäilmaongelmien korjaamiseen, Pj Katja Outinen

Ennakoivan korjaamisen kustannussäästöjen tarkasteluPaavo Kero
Rakennushankkeen ohjaus kosteudenhallinnan näkökulmastaKiia Miettunen
Ehkäiseekö elinkaarirakentaminen sisäilmaongelmia? Siivouksen näkökulmaLeila Kakko
Hyvällä rakentamisen kosteudenhallinnalla ja kuivaketjuperiaatteella hyvää sisäilmaa, Petri Mannonen
Rakenteiden tiivistämisen yksityiskohtiin uutta tietoaMikko Koskivuori
Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussaMarianna Tuomainen
Posterit:
Puhtausluokan P1 seuranta- ja arviointimenetelmät sekä saadut tulokset uudis- ja peruskorjaushankkeissa 2013 - 2015, Juha Takkunen
Sisäilmanlaatuun vaikuttavien emissioiden vähentäminen pinta-emissioita sitovan cTrap tuotteen avullaTimo Lehtimaa

Sisäilmakemia ja radon, Pj Pertti Pasanen

Työpaikkojen sisäilman VOC-viitearvojen päivitysArja Valtanen
Korjattujen ja korjaamattomien lattiarakenteiden pitkäaikasseurannan tuloksiaPertti Metiäinen
Rakennusmateriaalien aistinvarainen arviointi (hajut) – tilastollinen tarkastelu tuoteryhmittäin sekä kokemuksia hajuhaittakohteistaHelena Järnström
VOC-pitoisuudet päivällä ja yöllä koulurakennuksissa, Maija Leppänen
Case study - Online monitoring of the indoor pollutants in a renovated school with several building-related symptoms among occupantsEmmanuelle Castagnoli
Posterit:
Emäksisen kosteuden vaikutus sisäilman laatuun, Janne Liimatainen
Päiväkotien sisäilman radonkartoitusKatja Kojo
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet sairaalaympäristössäPaavo Rautiainen
Kotikäyttöisen 3D-tulostimen aiheuttamat VOC- ja hiukkaspäästöt asuinhuoneiston sisäilmassaSamuel Hartikainen

Esitettävien artikkeleiden arvioinnista vastasi Sisäilmastoseminaarin 2016 ohjausryhmä:

Anne Hyvärinen
Helena Järnström
Paavo Kero
Risto Kosonen 
Marjaana Lahtinen
Sami Niemi 
Pertti Pasanen 
Juha Pekkanen
Anna-Mari Pessi
Heidi Salonen (pj)
Jorma Säteri (sihteeri)
Marianna Tuomainen
Mika Vuolle