Sisäilmastoseminaari 15.3.2018 ja Terveet Tilat 2028 työpaja 16.3.2018

Sisäilmastoseminaaria on jo pitkään toivottu muutettavan kaksipäiväiseksi, koska yhden päivän aikana ei vaan ehdi kaikkea; kuunnella mielenkiintoisia esityksiä, tutustua näyttelyyn ja postereihin sekä ennen kaikkea verkostoitua ja vaihtaa kuulumisia muiden alan ammattilaisten kanssa. Tänä vuonna ”Seminaaritanssit” järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Hotelli Vantaan Tulisuudelma ravintolassa. Sisäilmapajoista tutut ”pajatanssit” halutaan monistaa myös sisäilmastoseminaarin yhteyteen ja tästä olisi tarkoitus tehdä traditio. Sisäilma-asioiden kanssa painiskelevat tarvitsevat myös vapaamman tilaisuuden ajatusten vaihtoon ja uusien ihmisten tapaamisiin. Yhteistyötä tarvitaan monella tasolla ja välillä täytyy myös ottaa ilo irti, jotta jaksaa taas ahertaa. 

Valitettavasti seminaarikirjan painossa oli ongelmia. Paino ei informoinut järjestäjiä, että kirja jouduttiin painaa uudelleen ja näin ollen tulisi viivästymään. Neuvottelemma parhaillaan painon kanssa, miten kirjojen kanssa toimitaan. Tämän vuoksi olemme julkaisseet materiaalin sähköisesti ja toivomme, että useimmille seminaarivieraille riittää. Tiedotamme kirjojen kohtalosta heti, kun asiaan saadaan päätös.

SISÄILMASTOSEMINAARI 2018 julkaisun voi ladata pdf-muodossa  tästä linkistä.

SISÄILMASTOSEMINAARI 2018 julkaisun voi lukea  näköislehtenä issuu-palvelussa.

 

Terveet Tilat 2028 työpaja

Sisäilmayhdistys yhdessä Terveet Tilat 2028 toimenpideohjelman kanssa järjesti sisäilmastoseminaarin jälkeiselle päivälle työpajan, jossa aamupäivällä kuultiin viimeistellystä toimenpideohjelmasta ja iltapäivällä jakaannuttiin pienempiin ryhmiin pohtimaan toimenpideohjelman kautta, millä keinoin ja missä konkreettisissa asioissa kukin tahollaan voi olla mukana tekemässä terveellisiä tiloja. Tehtävää on paljon ja toimiin on ryhdyttävä heti. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

SISÄILMASTOSEMINAARI 2018 julkaisun voi ladata pdf-muodossa tästä linkistä.

SISÄILMASTOSEMINAARI 2018 julkaisun voi lukea näköislehtenä issuu-palvelussa.

Järjestyksessä 33. sisäilmastoseminaari järjestettiinn torstaina 15.3.2018 Messukeskuksen kongressiaueella. Lue lisää tämän vuoden sisäilmastoseminaarista sisäilmauutisista.

Sisäilmastoseminaari 2018 ohjelma

 

Avaus

Terveet tilat 2028 toimintamalli, Marika Paavilainen, Valtioneuvoston kanslia
Sisäilma ja terveys - kansallisen ohjelman valmistelu, Juha Pekkanen, HY/THL
Indoor air quality concerns, technological trends and research opportunities , Pawel Wargocki, Assoc. Prof. from the Technical University of Denmark

Sisäilman laatu ja terveys

Oppilaiden sisäilmakysely - kouluympäristöön liitetty oireilu, Jussi Lampi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kosteusvaurioselvityksiä tekevien työntekijöiden hyvinvointi ja altistuminen, Pirjo Jokela, Työterveyslaitos
Katsaus tehtyyn - Sisäilmasta sairastuneiden kokemuksia taloudellisesta asemasta ja asunnottomuudesta, Sari Mäki, Hengitysliitto ry
Opettajien äänihäiriöiden yhteydestä koulurakennusten tarkastuksissa raportoituihin tekijöihin, Hanna Vertanen-Greis, Turun yliopisto
Sisäilman viemärin haju, ripuliepidemiat ja mahdollinen yhteys nivelsairauksiin, Tuula Putus, Turun yliopisto
Hengitystieinfektioiden yleisyys, poissaolot ja terveyspalvelujen käyttö hoitohenkilökunnalla, Liisa Vilén, Turun Yliopisto

Ilmanvaihto ja lämpöolot 

Lämpöolosuhteiden ja ilmanvaihdon uudet suunnittearvot, Jorma Säteri, Sisäilmayhdistys ry
Modelling the effects of ventilation and thermal comfort in office rooms, Samy Clinchard, 720 Degrees Oy
Tutkimus suomalaisten leikkaussalien mikrobiologisesta tasosta ja tulevan CEN standardin vaatimukset leikkaussalien ilmanvaihdolle, Aleksanteri Setälä, Granlund Oy
Calculation of vertical temperature gradient with commonly used simplified models in rooms with displacement ventilation, Natalia Lastovets, Aalto University
Lämpöolosuhteiden älykäs säätökonsepti , Pekka Tuomaala, VTT

Käytännön ratkaisut pinnoittamisessa 

Tekstiili- ja kovapintaisen lattiapinnan vaikutus ilmanlaatuun ja koettuun viihtyvyyteen, Juha Takkunen, Ramboll Finland Oy
Maanvastaisen betonilaatan päällystysratkaisujen vesihöyryn läpäisevyyden analysointi, Kasper Käyhkö, FCG Suunnittelu ja tekniikka
Muovimatolla päällystetyt betonilattiat – ratkaisuja haasteisiin?, Kiia Miettunen, Ramboll Finland Oy
Kapselointikorjauksissa käytettävien materiaalien vaikutus sisäilman VOC-pitoisuuksiin, Juha Kuusijoensuu, A-insinöörit Suunnittelu Oy

Toimintamallit kunnossapitoon ja korjaamiseen 

Tuloksia ja kokemuksia Senaatti-kiinteistöjen rakennuskatsastuksista, Pasi Pipatti, Senaatti-kiinteistöt
Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen korjausoppaan päivitys, Timo Turunen, Ramboll Finland Oy
Korjaus vai purku – tutkimuksilla ja elinkaaritarkasteluilla faktaa päätöksentekoon, Arto Toorikka, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Korjaussuunnitteluratkaisujen terveellisyyden arviointimalli, Kai Nordberg, Ramboll Finland Oy
Onnistuneen sisäilmakorjauksen edellytyksistä suojelukohteessa, Anu Laurila, Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Hyvän sisäympäristön suunnittelu 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta, Katja Outinen, Ympäristöministeriö
Toimistojen uudet akustiikkamääräykset, Valtteri Hongisto, Turun ammattikorkeakoulu
Tieliikennemelun häiritsevyys asunnoissa eri äänitasoilla, Henna Maula, Turku AMK
Uudet RT-ohjeet hygieenisen sisätilan suunnittelun ja ylläpidon tueksi, Riika Mäkinen, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tilojen siivottavuudella parempaan sisäilmaan, Satu Lahtinen, Ramboll Finland Oy

Rakennusmikrobiologinen tutkimus ja menetelmät

Rakennusten mikrobisto ja niiden rooli rakennusten tutkimisessa, Anne Hyvärinen, THL
Mikrobien tuottamien toksiinien biomonitorointi sukkulamatojen avulla, Sari Paavanen-Huhtala, Turun yliopisto
In Vitro -solumallit sisäilmasta kerättyjen hiukkasten terveysvaikutusten tutkimuksessa , Maria-Elisa Nordberg, Itä-Suomen Yliopisto
Neutrofiilisten granulosyyttien käyttö toksiinien terveyshaittojen arvioinnissa, Janne Atosuo, Turun yliopisto Biokemian laitos/Kliininen tutkimusyksikkö TROSSI 

Korjaaminen ja käyttöä turvaavat ratkaisut 

Voidaanko altistumista sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa vähentää - käyttöä turvaavat toimenpiteet, Hanna Leppänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Moduulipohjaisten sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten käytettävyys -case tutkimus, Leena Aalto, Työterveyslaitos
Korjausvaiheiden vaikutus sisäilman radonpitoisuuteen toimistorakennuksessa, Piia Markkanen, Oy Insinööri Studio
Ylipaineistuksen ja ilmanpitävyyden vaikutus rakenteiden kosteustekniseen toimintaan, Milla Mattila, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Ilmanvaihdon ylipaineistuksen vaikutus koulurakennuksen mitattuun ja koettuun sisäilman laatuun, Camilla Vornanen-Winqvist, Aalto-yliopisto
Kerroksellisen tiiliulkoseinärakenteen kuntotutkimukset, korjaustarpeen arviointi ja vaikutukset sisäilmaan, Ronja Saarinen, Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Sisäilman kemialliset altisteet 

Lattiarakenteen VOC- mittausmenetelmät emissio-ongelman korjaustarpeen arvioinnissa sekä kapselointikorjauksen seurantatutkimus, Helena Noetzel, VTT Expert Services OY
The effects of coatings on the indoor air emissions from pinewood building materials, Laura Salo, Aalto University
Rakennusmateriaaliperäisten PAH-yhdisteiden vaikutus sisäilman laatuun, Jarno Komulainen, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Viherseinien mikrobisto ja suorituskyky matalissa VOC-pitoisuuksissa, Anu Mikkonen, Jyväskylän yliopisto
Sisäilman formaldehydin jatkuvatoiminen mittaaminen kenttäolosuhteissa, Olavi Vaittinen, Inspector Sec Oy

 

Sisäilmastoseminaari 2018 ohjausryhmä:

Anne Hyvärinen, Helena Järnström, Paavo Kero, Anne Korpi, Hannu Koskela, Risto Kosonen, Marjaana Lahtinen, Tero Marttila, Sami Niemi, Pertti Pasanen, Juha Pekkanen, Anna-Mari Pessi, Anna Saarinen, Heidi Salonen (pj.), Jorma Säteri, Marianna Tuomainen, Kirsi Villberg, Mika Vuolle

Seminaarin järjestävät:
Sisäilmayhdistys ry ja SIY Sisäilmatieto Oy (Sisäilmayhdistyksen kokonaan omistama yhtiö)