Search

Julkaisut

Sisäilmayhdistys tekee viestintätyötä mm. verkkosivujen, oppaiden ja opasjulisteiden sekä messuosallistumisten avulla. Yhdistys julkaisee uutiskirjettä, jonka tilaamalla saat viimeisimmät sisäilmakuulumiset sähköpostiisi kerran kuussa.
Sisäilmayhdistyksen toiminta perustuu suurelta osin tiedon tarjoamiseen asiantuntijoille. Tämä toiminta ei olisi mahdollista ilman eri tahojen taloudellista tukea. Sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö ovat rahoittaneet Sisäilmayhdistyksen hankkeita vuosittain. Minkään jatkuvan tuen piirissä yhdistys ei kuitenkaan ole, vaan rahoitus haetaan hankekohtaisesti vuosittain. Yhdistyksen kannattajajäsenet ovat toiminnan toinen tärkeä rahoittaja. Näiden noin 200 sisäilmaston laadusta kiinnostuneen yrityksen ja yhteisön jäsenmaksuilla katetaan valtaosa yhdistyksen vuosittaisista kuluista. Nämä kannattajajäsenet ovat yhdistykselle tärkeä kontaktipinta käytännön rakentamiseen ja kiinteistönpitoon. Pääset tästä painettujen julkaisujen tilauslomakkeelle.

SISÄILMAYHDISTYS

Sisäilmastoluokitus 2018

Sisäilmayhdistyksen kehittämä Sisäilmastoluokitus ilmestyi vuonna 1995 nimellä Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus. Vuonna 2001 se korvattiin Sisäilmastoluokitus 2000:lla, jonka jälkeen Sisäilmastoluokitus 2008 ilmestyi joulukuussa 2008. Sisäilmastoluokitus 2018 julkistettiin 14.5.2018. Se on saatavilla RT-kortistosta sekä Sisäilmayhdistyksen omana julkaisuna.

Sisäilmastoluokitus on laajasti käytössä rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuna, kun tavoitteena on rakentaa entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Sisäilmastoluokituksen avulla rakennushankkeen osapuolet ovat pystyneet sopimaan hyvän sisäilmaston tavoitteista ja varmistamaan niiden toteutumisen valmiissa rakennuksessa.

Sisäilmastoluokituksen käyttö

Sisäilmastoluokitus 2018 on tarkoitettu rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden avuksi, kun tavoitteena on rakentaa määräystasoa parempaa sisäilmaa. Luokitusta voidaan käyttää uudisrakentamisen lisäksi soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa.
Luokitus antaa sisäilmaston tavoite- ja suunnitteluarvot. Se tukee rakennuttajien, suunnittelijoiden, laitevalmistajien, urakoitsijoiden ja käyttöhenkilöstön työtä. Luokitusasiakirjaan voidaan viitata rakennusselostuksessa ja LVI-selostuksessa. Luokitus täydentää Suomen rakentamismääräyksiä, rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia, rakennusselostusohjetta, LVI-selostusohjetta, urakkarajaliitteen, RT- ja LVI-ohjekortteja sekä muita rakentamiseen liittyviä asiakirjoja. Luokitus ei kumoa viranomaissäännöksiä ja niistä julkaistuja tulkintoja.

Sisäilmastotavoitteiden asettaminen

Sisäilmastoluokituksen tavoitteet, vaatimukset ja ohjeet otetaan huomioon rakennushankkeen jokaisessa vaiheessa. Rakennuttaja valitsee sisäilmaston tavoitearvot yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa. Tavoitearvot valitaan luvussa Sisäilmaston tavoitearvot mainittuja arvoja hankekohtaisesti soveltaen joko valitsemalla kaikki valitun luokan mukaiset arvot, valitsemalla eri luokista tarpeen mukaiset arvot tai asettamalla halutuille ominaisuuksille erikseen harkitut arvot. Tavoitellun lopputuloksen saavuttamiseksi tulee rakennuttajan ohjata suunnittelua kirjaamalla sisäilmastotavoitteet selkeästi (esim. sisäilmastoluokituksen avulla) kaikkien suunnittelijoiden tiedoksi. Kunkin suunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitä, että valitut sisäilmastotavoitteet ja niiden perusteella tehdyt suunnitteluratkaisut esitetään asiakirjoissa: piirustuksissa, työselostuksissa, urakkarajaliitteessä ja työmaan laatusuunnitelmassa. Pääsuunnittelijan tulee huolehtia, että asiakirjojen ristiriidattomuus varmistetaan myös valittujen sisäilmaston suunnitteluratkaisujen osalta.

Lisätietoa uudesta Sisäilmastoluokituksesta

RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA

Puhtausluokan P1-mukainen rakennuttaminen ja valvonta.

Opas tehtiin tarpeesta ohjeistaa ja yhtenäistää Sisäilmastoluokituksessa esitetyn puhtausluokan P1 rakennuttamista ja valvontaa.

Oppaassa esitellään P1-luokan mukaisten vaatimusten täyttyminen ja huomioidaan lainsäädännön vaatimukset pölyn- ja puhtaudenhallinnan osalta erilaisissa rakennushankkeissa. Opas ei itsessään sovellu puhtaudenhallinta-asiakirjaksi rakennushankkeeseen, vaan oppaan pohjalta voidaan määritellä puhtaudenhallinnan vaatimukset sekä rakennushankkeelle että puhtaudenhallintakoordinaattorille.

Sisäilmastoluokitusta tukevat oppaat

SISÄILMAYHDISTYS

Sisäilmastoluokituksen lämpöolosuhteiden laskennalliset tarkastelut

Sisäilmastoluokituksen tueksi on laadittu opas, jossa ohjeistetaan Sisäilmastoluokituksen 2018 käyttöä käytännön laskentaesimerkkien kautta. Siinä tuodaan esiin laskennan kulku, lähtötiedot, tavoitearvojen täyttyminen ja tulosten esittäminen. Oppaassa käydään läpi Sisäilmastoluokituksen 2018 mukaisten tavoitearvojen täyttyminen esimerkkitiloissa, joita esiintyy eri rakennustyypeissä. Painopisteenä on erityisesti ylilämpeneminen ja sen estäminen. Oppaalla halutaan yhdenmukaistaa ja ohjeistaa laskennallisia tarkasteluja.

Hyvä sisäilma -suositukset

Sisäilmayhdistyksen strategiassa uusimpana toimintamuotona on ”Hyvä sisäilma -suositusten” lanseeraaminen. Suositusten tekemiseen kootaan asiantuntijaryhmä, joka kirjoittaa kyseisestä aiheesta konsensuslausunnon. Tarvittaessa lausunnon tueksi laaditaan perustelumuistio ja opasmateriaalia. Lue tiedote asiasta. Tällä toimintamuodolla Sisäilmayhdistys haluaa vastata oikean tiedon levittämisen tarpeeseen. Erityisesti sosiaalisessa mediassa leviää erilaisia sisäilmaan liittyviä myyttejä. Nämä myytit eivät yleensä perustu tutkittuun tietoon, vaan ovat jonkinlaisia käsityksiä, jotka leviävät ihmiseltä toiselle ilman, että niiden todenperäisyyttä kyseenalaistetaan. Hyvä sisäilma -suositusten tavoitteena on olla avuksi sisäilmaan vaikuttavien asioiden päätöksenteossa.

Ensimmäinen Hyvä sisäilma -suositus
Suositus ilmanvaihdosta rakennuksen käyttöajan ulkopuolella
(ei koske asuinrakennuksia tai jatkuvakäyttöisiä rakennuksia)

Kuntien sisäilmaverkoston palvelurakennusten ilmanvaihdon käytön ohje ja perustelumuistio

Tiedote 14.3.2019

Sisäilmastoseminaari-julkaisut

JULKAISUT

Sisäilmastoseminaari 2023 -julkaisu

Sisäilmayhdistys Sisäilmastoseminaari 2023 julkaisu

Sisäilmastoseminaari 2023 (PDF)

JULKAISUT

Sisäilmastoseminaari 2022 -julkaisu

Sisäilmayhdistys Sisäilmastoseminaari 2021 julkaisu

Sisäilmastoseminaari 2022 (PDF)

JULKAISUT

Sisäilmastoseminaari 2021 -julkaisu

Sisäilmayhdistys Sisäilmastoseminaari 2021 julkaisu

Sisäilmastoseminaari 2021 (PDF)

Sisäilmauutiset.fi

Sisäilmauutiset

Sisäilmauutiset on Sisäilmayhdistyksen julkaisema puolueeton asiantuntijalehti, joka ilmestyy verkkolehtenä osoitteessa sisailmauutiset.fi. Lehteä lukevat niin päättäjät, suunnittelijat, asiantuntijat, laitevalmistajat, kiinteistövastaavat, terveydenhuollon henkilöstö kuin myös kuluttajat.

Sisäilmauutiset-uutiskirje
Sisäilmauutiset on Sisäilmayhdistyksen julkaisema puolueeton uutiskirje, joka ilmestyy 11 kertaa vuodessa. Uutiskirjeessä kerromme ajankohtaisista sisäilmaa koskevista asioista, ja se sopii luettavaksi kaikille sisäilma-asioista kiinnostuneille. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi TÄÄLTÄ.

Ilmoitustilavaraukset
Sisäilmayhdistyksen kannattajajäsenet voivat varata ilmoitustilan Sisäilmauutiset-uutiskirjeeseen ja Sisäilmauutiset.fi-verkkolehteen. Ole hyvä ja ota yhteyttä johanna.satumaki@sisailmayhdistys.fi, Puh. 044 491 5956.

Muut julkaisut

Julkaisut ovat Helsingin kaupungin tuottamia. Jaamme ne, jotta myös muut voivat niitä hyödyntää. Sisäilmayhdistys ei vastaa julkaisujen sisällöstä.

HELSINGIN KAUPUNKI

LVI-suunnitteluohje HKI

HELSINGIN KAUPUNKI

Tarpeenmukaisen ilmanvaihto- järjestelmän ohje

HELSINGIN KAUPUNKI

Mittaroinnin suunnitteluohje HKI

Sisäilmauutiset

Tutustu Sisäilmauutiset-sivustoomme. Löydät sieltä kaikki uutiset.