Mene Palveluhakemiston juureen tästä
Siirry tarkastelemaan Palveluhakemiston yrityksiä aakkosjärjestyksessä tästä

Analyysipalvelut

720 Degrees Oy

Helsinki

 • Analytiikka- ja viestintäratkaisu
 • Jatkuvat sisäympäristoanalyysit sisältäen sisäilman, lämpöviihtyvyyden ja melutason

Analyysipalvelut

 • Analytiikka- ja viestintäratkaisu
 • Jatkuvat sisäympäristoanalyysit sisältäen sisäilman, lämpöviihtyvyyden ja melutason

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • yhteyshenkilö: Rick Aller
  p. 0408227580
  rick(at)720.fi

 • Sähköposti:
 • rick(at)720.fi
 • Osoite:
 • GE Healthcare, Health Innovation Village
  Kuortaneenkatu 2, Helsinki

Inspecta KiraLab

Oulu

 • Asbestianalyysit (materiaali, ilma)
 • Betonin mikrorakennetutkimukset
 • Ilmanäytteiden viljely, akkreditoitu *)
 • Kloridipitoisuuden määritys

Analyysipalvelut

 • Asbestianalyysit (materiaali, ilma)
 • Betonin mikrorakennetutkimukset
 • Ilmanäytteiden viljely, akkreditoitu *)
 • Kloridipitoisuuden määritys
 • Laimennos- ja suoraviljelyt materiaalinäytteille, akkreditoitu *)
 • Mineraalivillakuituanalyysit
 • Optinen huokosanalyysi
 • Pintasivelynäytteiden viljely
 • Veto- ja puristuslujuuksien määritys

Mikrobilaboratorio on *)FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T270, jonka materiaali- ja ilmanäytteiden analyyseillä on Eviran hyväksyntä.


YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Mikrobilaboratorio:
  Paula Kurola
  p. 0407692011

  Asbesti- ja betonilaboratorio:
  Tapani Arola
  p. 0407066102

  Vaihde: 010 521 600
 • Sähköposti:
 • etunimi.sukunimi@inspecta.com

Labroc Oy

Oulu, Espoo, Tampere

 • Asbesti- ja mineraalikuituanalyysit
 • Finas akkreditoitu laboratorio T314
 • Rakennusmateriaalien haitta-aineanalyysit
 • Rakennusmateriaalien laatu- ja vaurioanalyysit

Labroc Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio
T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Analyysipalvelut

 • Asbesti- ja mineraalikuituanalyysit
 • Finas akkreditoitu laboratorio T314
 • Rakennusmateriaalien haitta-aineanalyysit
 • Rakennusmateriaalien laatu- ja vaurioanalyysit
 • Rakennusmateriaalien testaus
 • Sisäilman asbestianalyysit
 • Sisäilman hiukkasanalyysit

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Tomi Tolppi
  p. +358 50 439 5079
  tomi.tolppi@labroc.fi
 • Sähköposti:
 • tomi.tolppi@labroc.fi
 • Osoite:
 • Metsänneidonkuja 6, 02130 Espo;
  Hatanpään Valtatie 34, 33100 Tampere
  Teknologiantie 11, 90590 Oulu

MetropoliLab Oy

Helsinki

 • Akkreditoidut, Eviran hyväksymät menetelmät
 • Mikrobiologiset ja kemialliset sisäilma-analyysit
 • Rakennusmateriaalien mikrobiologiset ja kemialliset analyysit

Analyysipalvelut

 • Akkreditoidut, Eviran hyväksymät menetelmät
 • Mikrobiologiset ja kemialliset sisäilma-analyysit
 • Rakennusmateriaalien mikrobiologiset ja kemialliset analyysit

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Seija Kalso
  p. 010 3913 400

Mikrobioni Oy

Kuopio

 • Akkreditoidut ja Eviran hyväksymät analyysit
 • Asbesti- ja mineraalikuituanalyysit
 • Asumisterveyskemian ja haitta-aineanalyysit
 • Asumisterveysmikrobiologian analyysit

Analyysipalvelut

 • Akkreditoidut ja Eviran hyväksymät analyysit
 • Asbesti- ja mineraalikuituanalyysit
 • Asumisterveyskemian ja haitta-aineanalyysit
 • Asumisterveysmikrobiologian analyysit
 • Koulutus- ja konsultointi
 • Sisäilmastokyselyt työntekijöille

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Teija Meklin
  p. 010 321 0680

Mikrofokus Oy

Helsinki

 • Asbestianalyysit
 • Pölyn koostumusanalyysit ja kuitulaskenta
 • Rikkivetyanalyysit
 • Epäpuhtauksien alkuaineanalyysit

Analyysipalvelut

 • Asbestianalyysit
 • Pölyn koostumusanalyysit ja kuitulaskenta
 • Rikkivetyanalyysit
 • Epäpuhtauksien alkuaineanalyysit

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Otso Lehtinen
  p. 09-374 2010
 • Sähköposti:
 • mikrofokus@mikrofokus.fi
 • Osoite:
 • Viikinkaari 4
  00790 Helsinki

Suomen radonhallinta Oy

Koko Suomi

 • Viranomaishyväksytyt radonmittaukset
 • RadonWay Radonkorjausjärjestelmät
 • Radonasiantuntijaluennot ja koulutukset
 • Työnaikaiset radonaltistusmittaukset

Analyysipalvelut

 • Viranomaishyväksytyt radonmittaukset
 • RadonWay Radonkorjausjärjestelmät
 • Radonasiantuntijaluennot ja koulutukset
 • Työnaikaiset radonaltistusmittaukset
 • Keuhkosyöpäriskiarviomittaukset
 • Tietokonepohjaiset radontutkimukset osana sisäilmaongelmien ratkaisua

Korjauspalvelut

 • Viranomaishyväksytyt radonmittaukset
 • RadonWay Radonkorjausjärjestelmät
 • Radonasiantuntijaluennot ja koulutukset
 • Työnaikaiset radonaltistusmittaukset
 • Keuhkosyöpäriskiarviomittaukset
 • Tietokonepohjaiset radontutkimukset osana sisäilmaongelmien ratkaisua

Mittauslaitteet

 • Viranomaishyväksytyt radonmittaukset
 • RadonWay Radonkorjausjärjestelmät
 • Radonasiantuntijaluennot ja koulutukset
 • Työnaikaiset radonaltistusmittaukset
 • Keuhkosyöpäriskiarviomittaukset
 • Tietokonepohjaiset radontutkimukset osana sisäilmaongelmien ratkaisua

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Jarkko Ruokonen
  p. 050-3823591

  Asiakaspalvelu
  p. 010-3231000
 • Sähköposti:
 • asiakaspalvelu@suomenradonhallinta.fi

Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio

Tampere

 • Asbestianalyysit (materiaali ja ilma)
 • Pölynkoostumusanalyysit ja kuitulaskenta
 • Rakennusmateriaalien haitta-aineanalyysit

Analyysipalvelut

 • Asbestianalyysit (materiaali ja ilma)
 • Pölynkoostumusanalyysit ja kuitulaskenta
 • Rakennusmateriaalien haitta-aineanalyysit

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Heli Knuutila
  Tiina Siukola
  p. 050 320 4458
 • Sähköposti:
 • tampereen@asbestilaboratorio.fi
 • Osoite:
 • Kuokkamaantie 2
  33800 Tampere

Työterveyslaitos

 • FINAS akkreditoitu ja Eviran hyväksymä laboratorio
 • Mikrobiologiset ja kemialliset analyysit, materiaaliemissioluokitukset
 • Asbesti-, pöly- ja kuituanalyysit
 • Biomonitorointi ja vasta-ainemääritykset (home- ja punkki IgE)

Analyysipalvelut

 • FINAS akkreditoitu ja Eviran hyväksymä laboratorio
 • Mikrobiologiset ja kemialliset analyysit, materiaaliemissioluokitukset
 • Asbesti-, pöly- ja kuituanalyysit
 • Biomonitorointi ja vasta-ainemääritykset (home- ja punkki IgE)
 • Altistumisolosuhteiden ja terveydellisen merkityksen arviointi
 • Moniammatilliset sisäilmastoselvitykset
 • Sisäilmastokyselyt
 • Koulutus ja konsultointi

YHTEYSTIEDOT

Vita Terveyspalvelut Oy, Vita Laboratorio

Helsinki

 • asbestianalyysit, materiaali, akkreditoitu
 • asbestianalyysit, ilma, akkreditoitu, Eviran hyväksymä
 • asbestianalyysi, pöly
 • materiaali-, pinta- ja ilmanäytteistä tehtävät mikrobiologiset analyysit

Analyysipalvelut

 • asbestianalyysit, materiaali, akkreditoitu
 • asbestianalyysit, ilma, akkreditoitu, Eviran hyväksymä
 • asbestianalyysi, pöly
 • materiaali-, pinta- ja ilmanäytteistä tehtävät mikrobiologiset analyysit

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Timo Varjoniemi
  Puh. 040-9220862
  timo.varjoniemi@vita.fi

WSP Finland Oy

Oulu, Helsinki, Jyväskylä

 • Mikrobianalyysit
 • Betoni-, asbesti- ja haitta-aineanalyysit
 • Pölynkoostumusanalyysit, kuitulaskenta
 • VOC-analyysit

Analyysipalvelut

 • Mikrobianalyysit
 • Betoni-, asbesti- ja haitta-aineanalyysit
 • Pölynkoostumusanalyysit, kuitulaskenta
 • VOC-analyysit
 • Maa-aineksen rakeisuudenmääritys

Kuntotutkimus

 • Lämpökamerakuvaukset ja tiiveysmittaukset
 • Korjaussuunnittelu
 • Rakenteiden kuntoarviot- ja tutkimukset
 • Asbesti- ja haitta-ainekartoitukset
 • Sisäilmatutkimukset

YHTEYSTIEDOT

 • Yhteyshenkilö:
 • Jenny Karjalainen
  p. 020 786 4775
 • Sähköposti:
 • jenny.karjalainen@wspgroup.fi